R&D DEPARTMENT

مجتمع شیمیایی تیراژه رنگ پارس دارای پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صنعت ،معدن و تجارت می باشد لذا کلیه برنامه ریزی این واحد تولیدی در جهت توسعه بهینه محصولات و حداکثرسازی تولیدات با توجه به ظرفیت تولیدی این واحد تولیدی می باشد .

خدمات ما : 

​تولید کننده انواع رنگ های ساختمانی ،صنعتی و پوشش های صنعتی
تولید کننده انواع رزین
تولید کننده انواع تینر و حلال های صنعتی
تولید کننده خمیر های تخصصی رنگ
مشاوره تخصصی در حوزه صادرات و واردات

​محصولات

تعهد به کیفیت اصل مهم ماست